Dětské jesličky

Náš přístup k péči v jesličkách, vychází z teorie belgického profesora Ferre Leaverse ,že dítě může nerušeně poznávat svět kolem sebe a ideálně se vyvíjet pouze tehdy, když se cítí uvolněné a šťastné.

Základní myšlenkou našeho pedagogického konceptu je individuální přístup ke každému dítěti a poskytování co nejširší škály podnětů přiměřených věku a bezpečného prostředí ke zkoumání a objevování prostřednictvím všech smyslů. Integraci a péči o nejmenší děti od 1 roku věnujeme zvýšenou pozornost.

Naše zásady


Denní režim dětí je přizpůsoben, tak, aby následný přestup do MŠ ,byl co nejméně stresující. Každý den probíhají aktivity dle rámcového programu,nicméně přizpůsobené věku dětí: cvičení, tanečky, zpěv, rytmizace, výtvarná výchova ,básničky, písničky, zaměřené jednotlivým ročním obdobím, či svátkům. Dopoledne i odpoledne je dětem k dispozici, pro pobyt venku- zahrada,vybavena herními prvky.


Na nástěnce v šatně,naleznou rodiče každý týden jídelníček,včetně alergenů.

zpracoval: Miroslav Hurys Hrouda