Služby jesliček

Poskytujeme péči o dětičky od jednoho roku do tří let. Jedinou podmínkou k přijetí do našeho zařízení je, vzhledem k bezpečnosti dětí, nutné aby dítě umělo chodit. Zaměřujeme se na rozvíjení citových a sociálních vazeb, vztahu k přírodě, rozvíjení samostatnosi, sebeobsluhy, sebedůvěry a to vše formou prožitků v rodinném prostředí.

Naše tety vedou děti k rozvíjení hygienických návykům, nejmenší děti jsou "odplenkovávány". Starší děti se učí na malé toalety, samostatnosti při jídle a převlékání pro bezproblémový nástup do MŠ.zpracoval:Miroslav Hurys Hrouda